Vietnamita | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Pedir un formulario
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Pedir la fecha de expedición de un documento
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Pedir el lugar de expedición de un documento
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Tôi đăng kí hộ ________
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
المعلومات سرية.
Thông tin này là bí mật
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

ما هو اسمك؟
Bạn tên gì?
Preguntar a alguien cómo se llama
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
أين تعيش؟
Bạn sống ở đâu?
Preguntar a alguien dónde vive
ما هو عنوانك؟
Địa chỉ của bạn là gì?
Preguntar a alguien su dirección
ما هي جنسيتك؟
Quốc tịch của bạn là gì?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
أين وصلت إلى [بلد]؟
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

حالتي الزوجية هي___________________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Indicar tu estado civil
عازب
độc thân
Estado civil
متزوج
đã thành hôn
Estado civil
منفصل
ly thân
Estado civil
مطلق
ly dị
Estado civil
لدي شريك/شريكة في السكن
sống thử
Estado civil
متزوجان مدنيا
kết hợp dân sự
Estado civil
شريكان غير متزوجين
đối tác chưa kết hôn
Estado civil
في شراكة منزلية
hợp doanh gia thuộc
Estado civil
أرمل/أرملة
góa phụ
Estado civil
هل لديك أطفال؟
Bạn có con chưa?
Preguntar a alguien si tiene hijos
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

أرغب في التسجيل في المدينة
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Indicar que quieres empadronarte
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Bạn có thu phí đăng kí không?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Indicar que quieres registrar tu domicilio
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Preguntar por la cobertura del seguro
تكاليف المستشفى
Phí bệnh viện
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
أجور المختصين
Phí chuyên gia
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
اختبارات التشخيص
Xét nghiệm chẩn đoán
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
العمليات الجراحية
Thủ tục phẫu thuật
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
العلاج النفسي
Điều trị tâm thần
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
العلاج السني
Điều trị nha khoa
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
علاج العينين
Điều trị nhãn khoa
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Informarte de cómo ampliar tu visado
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
أرغب في تسجيل مركبتي.
Tôi muốn đăng kí xe
Indicar que quieres matricular tu vehículo
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Solicitar un permiso de conducir provisional
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Tôi muốn đăng kí _________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
اختبار نظري
Kì thi lý thuyết
Tipo de examen
اختبار القيادة
Kì thi lái xe
Tipo de examen
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
العنوان
địa chỉ
Datos que se podrían cambiar
الاسم
tên
Datos que se podrían cambiar
الصورة
ảnh
Datos que se podrían cambiar
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ضائعة
mất
Problemas con el permiso de conducir
مسروقة
bị đánh cắp
Problemas con el permiso de conducir
متضررة
bi hư hỏng
Problemas con el permiso de conducir
أود استئناف إيقاف رخصتي.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
لدي سجل إجرامي نظيف.
Tôi không có tiền án tiền sự
Indicar que no tienes antecedentes penales
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge