Chino | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
请问您的身份证件何时过期?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
您能帮我填一下这个表格吗?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
我的【材料】被偷了。
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
这是机密信息。
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
你叫什么名字?
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
请问您住在哪里?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
请问您的地址是什么?
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
请问您的国籍是什么?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Indicar tu estado civil
svobodný/á
单身
Estado civil
ženatý/vdaná
已婚
Estado civil
odděleni
分居
Estado civil
rozvedený/rozvedená
离异
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
同居
Estado civil
v registrovaném partnerství
民事结婚
Estado civil
nesezdaní partneři
未婚伴侣
Estado civil
v domácím partnerství
同居伴侣关系
Estado civil
vdovec/vdova
鳏居
Estado civil
Máte děti?
请问您有孩子吗?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
我想要和家人团聚。
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
我想要在这个城市登记入户。
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
请问我应该带什么材料?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
请问有注册费吗?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
我是来进行住址登记。
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
我想要申请居住证。
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
我想要问一下关于保险的问题。
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
我需要私人的健康保险吗?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
请问该保险涵盖哪些方面?
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
住院费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
专家费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
诊疗费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
外科手术
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
精神治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
牙齿治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
眼科治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
请问您为什么需要入境签证?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
我该如何续签我的签证?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
我想要登记我的车辆。
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
我想要申请临时驾照。
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
我想要预约__________。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
理论考试
Tipo de examen
Praktický test
路考
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
我想要改动驾照上的__________。
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
地址
Datos que se podrían cambiar
jméno
名字
Datos que se podrían cambiar
fotografii
照片
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
我想要延长我的驾照。
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
丢失
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
被偷了
Problemas con el permiso de conducir
zničený
受损
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
我想要申请【国家】国籍。
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
我没有犯罪记录。
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
我的【语言】达到了等级要求。
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
公民身份申请的费用是哪些?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
我的配偶是【国家】公民。
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge