Danés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Indicar tu estado civil
svobodný/á
single
Estado civil
ženatý/vdaná
gift
Estado civil
odděleni
separeret
Estado civil
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Estado civil
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Estado civil
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Estado civil
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
vdovec/vdova
enke
Estado civil
Máte děti?
Har du børn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
teoritest
Tipo de examen
Praktický test
køreprøve
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
adressen
Datos que se podrían cambiar
jméno
navnet
Datos que se podrían cambiar
fotografii
billedet
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
mistet
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
stjålet
Problemas con el permiso de conducir
zničený
beskadiget
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge