Finlandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
Mikä sinun nimesi on?
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
Missä sinä asut?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
Mikä sinun osoitteesi on?
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Minä olen _________.
Indicar tu estado civil
svobodný/á
naimaton
Estado civil
ženatý/vdaná
naimisissa
Estado civil
odděleni
asumuserossa
Estado civil
rozvedený/rozvedená
eronnut
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
avoliitossa
Estado civil
v registrovaném partnerství
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
nesezdaní partneři
parisuhteessa
Estado civil
v domácím partnerství
avoliitossa
Estado civil
vdovec/vdova
leski
Estado civil
Máte děti?
Onko sinulla lapsia?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mitä vakuutus kattaa?
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Sairaalakulut
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
Erikoislääkärikustannukset
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
Diagnostinen tutkimus
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
Kirurgiset toimenpiteet
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
Psykiatrinen hoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
Hammashoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
Silmähoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
teoriakokeen
Tipo de examen
Praktický test
inssiajon
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
osoitetta
Datos que se podrían cambiar
jméno
nimeä
Datos que se podrían cambiar
fotografii
kuvaa
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
kadonneen
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
varastetun
Problemas con el permiso de conducir
zničený
vaurioituneen
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge