Inglés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
When was your [document] issued?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Where was your [document] issued?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
When does your ID expire?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Could you help me fill out the form?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
My [document] has been stolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
The information is confidential.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Can you give me a receipt for this application?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
What is your name?
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Could you please tell me your place and date of birth?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
Where do you live?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
What is your address?
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
What is your citizenship?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
When did you arrive in [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Could you please show me your ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
My marital status is ___________.
Indicar tu estado civil
svobodný/á
single
Estado civil
ženatý/vdaná
married
Estado civil
odděleni
separated
Estado civil
rozvedený/rozvedená
divorced
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
cohabiting
Estado civil
v registrovaném partnerství
in a civil union
Estado civil
nesezdaní partneři
unmarried partners
Estado civil
v domácím partnerství
in a domestic partnership
Estado civil
vdovec/vdova
widowed
Estado civil
Máte děti?
Do you have children?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Do you have dependents living with you?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
I would like to reunite with my family.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
I would like to register in the city.
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
What documents shall I bring?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
Are there any registration fees?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
I am here for the domicile registration.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
I would like to apply for a residence permit.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Do I need private health insurance?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
What is covered by the health insurance?
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospital fees
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialists' fees
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
Diagnostic tests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
Surgical procedures
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
Psychiatric treatment
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
Dental treatments
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
Eye care treatment
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Why are you requesting the entry visa?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Do I need a visa to visit [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
How can I extend my visa?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Why has my visa application been rejected?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Can I apply to become a permanent resident?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
Do I have to change the license plate of my car?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
I would like to register my vehicle.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is my driving licence valid here?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
I would like to apply for a provisional driving license.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
I would like to book my __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
theory test
Tipo de examen
Praktický test
driving test
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
I would like to change the ____________on my driving license.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
address
Datos que se podrían cambiar
jméno
name
Datos que se podrían cambiar
fotografii
photo
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
I would like to renew my driving license.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
I would like to replace a ___________ driving license.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
lost
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
stolen
Problemas con el permiso de conducir
zničený
damaged
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
I would like to appeal my license suspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Where can I register for the [language] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
I have a clean criminal record.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
I have the required level of [language].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
What are the fees for citizenship application?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge