Turco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir un formulario
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Preguntar a alguien cómo se llama
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Preguntar a alguien su dirección
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Indicar tu estado civil
svobodný/á
bekar
Estado civil
ženatý/vdaná
evli
Estado civil
odděleni
ayrılmış
Estado civil
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Estado civil
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Estado civil
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Estado civil
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Estado civil
vdovec/vdova
dul
Estado civil
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indicar que quieres empadronarte
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Preguntar por la cobertura del seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oční ošetření
Göz tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Teoretický test
teorik sınav
Tipo de examen
Praktický test
direksiyon sınavı
Tipo de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adresu
adres
Datos que se podrían cambiar
jméno
ad
Datos que se podrían cambiar
fotografii
fotoğraf
Datos que se podrían cambiar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ztracený
kayıp
Problemas con el permiso de conducir
ukradený
çalınmış
Problemas con el permiso de conducir
zničený
hasarlı
Problemas con el permiso de conducir
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge