Checo | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir un formulario
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pedir la fecha de expedición de un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pedir el lugar de expedición de un documento
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Preguntar a alguien cómo se llama
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Preguntar a alguien dónde vive
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Preguntar a alguien su dirección
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Indicar tu estado civil
单身
svobodný/á
Estado civil
已婚
ženatý/vdaná
Estado civil
分居
odděleni
Estado civil
离异
rozvedený/rozvedená
Estado civil
同居
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
民事结婚
v registrovaném partnerství
Estado civil
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Estado civil
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Estado civil
鳏居
vdovec/vdova
Estado civil
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Preguntar a alguien si tiene hijos
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indicar que quieres empadronarte
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Preguntar por la cobertura del seguro
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
诊疗费
Diagnostické testy
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
外科手术
Chirurgické zákroky
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
精神治疗
Psychiatrická léčba
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
牙齿治疗
Zubní ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
眼科治疗
Oční ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicitar un permiso de conducir provisional
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
理论考试
Teoretický test
Tipo de examen
路考
Praktický test
Tipo de examen
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
地址
adresu
Datos que se podrían cambiar
名字
jméno
Datos que se podrían cambiar
照片
fotografii
Datos que se podrían cambiar
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
丢失
ztracený
Problemas con el permiso de conducir
被偷了
ukradený
Problemas con el permiso de conducir
受损
zničený
Problemas con el permiso de conducir
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Indicar que no tienes antecedentes penales
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge