Finlandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir un formulario
您的【文件】是什么时候签发的?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir la fecha de expedición de un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir el lugar de expedición de un documento
请问您的身份证件何时过期?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
您能帮我填一下这个表格吗?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
请问我要办____ 需要带什么文件?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Preguntar qué documentos hay que presentar
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
我的【材料】被偷了。
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
我在帮____ 填写申请表格。
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
这是机密信息。
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
您能给我一份申请表格的回执吗?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

你叫什么名字?
Mikä sinun nimesi on?
Preguntar a alguien cómo se llama
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
请问您住在哪里?
Missä sinä asut?
Preguntar a alguien dónde vive
请问您的地址是什么?
Mikä sinun osoitteesi on?
Preguntar a alguien su dirección
请问您的国籍是什么?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
请问您是何时到达【该国】的?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
您能出示一下您的身份证件么?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

我的婚姻状况是____ 。
Minä olen _________.
Indicar tu estado civil
单身
naimaton
Estado civil
已婚
naimisissa
Estado civil
分居
asumuserossa
Estado civil
离异
eronnut
Estado civil
同居
avoliitossa
Estado civil
民事结婚
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
未婚伴侣
parisuhteessa
Estado civil
同居伴侣关系
avoliitossa
Estado civil
鳏居
leski
Estado civil
请问您有孩子吗?
Onko sinulla lapsia?
Preguntar a alguien si tiene hijos
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
我想要和家人团聚。
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

我想要在这个城市登记入户。
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indicar que quieres empadronarte
请问我应该带什么材料?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
请问有注册费吗?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
我是来进行住址登记。
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
我想要申请居住证。
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

我想要问一下关于保险的问题。
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
我需要私人的健康保险吗?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
请问该保险涵盖哪些方面?
Mitä vakuutus kattaa?
Preguntar por la cobertura del seguro
住院费
Sairaalakulut
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
专家费
Erikoislääkärikustannukset
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
诊疗费
Diagnostinen tutkimus
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
外科手术
Kirurgiset toimenpiteet
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
精神治疗
Psykiatrinen hoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
牙齿治疗
Hammashoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
眼科治疗
Silmähoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

请问您为什么需要入境签证?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
我该如何续签我的签证?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Informarte de cómo ampliar tu visado
为什么我的签证申请被拒绝了?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
请问我是否可以申请成为永久居民?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

请问我需要更换我的车牌号吗?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
我想要登记我的车辆。
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
我想要申请临时驾照。
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicitar un permiso de conducir provisional
我想要预约__________。
Haluaisin suorittaa ________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
理论考试
teoriakokeen
Tipo de examen
路考
inssiajon
Tipo de examen
我想要改动驾照上的__________。
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
地址
osoitetta
Datos que se podrían cambiar
名字
nimeä
Datos que se podrían cambiar
照片
kuvaa
Datos que se podrían cambiar
我想要给驾照添加更高的级别。
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
我想要延长我的驾照。
Haluaisin uusia ajokorttini.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
我想要更换一个___________ 驾照。
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
丢失
kadonneen
Problemas con el permiso de conducir
被偷了
varastetun
Problemas con el permiso de conducir
受损
vaurioituneen
Problemas con el permiso de conducir
我想要申诉我的驾照吊销。
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

我想要申请【国家】国籍。
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
我在哪里可以注册【语言】考试?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
我没有犯罪记录。
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Indicar que no tienes antecedentes penales
我的【语言】达到了等级要求。
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
公民身份申请的费用是哪些?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
我的配偶是【国家】公民。
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge