Holandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir un formulario
您的【文件】是什么时候签发的?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pedir la fecha de expedición de un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pedir el lugar de expedición de un documento
请问您的身份证件何时过期?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
我的【材料】被偷了。
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
我在帮____ 填写申请表格。
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
这是机密信息。
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

你叫什么名字?
Wat is uw naam?
Preguntar a alguien cómo se llama
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
请问您住在哪里?
Waar woont u?
Preguntar a alguien dónde vive
请问您的地址是什么?
Wat is uw adres?
Preguntar a alguien su dirección
请问您的国籍是什么?
Wat is uw nationaliteit?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
请问您是何时到达【该国】的?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
您能出示一下您的身份证件么?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

我的婚姻状况是____ 。
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indicar tu estado civil
单身
alleenstaand
Estado civil
已婚
gehuwd
Estado civil
分居
uit elkaar
Estado civil
离异
gescheiden
Estado civil
同居
samenwonend
Estado civil
民事结婚
geregistreerd partnerschap
Estado civil
未婚伴侣
ongetrouwde partners
Estado civil
同居伴侣关系
in een relatie
Estado civil
鳏居
verweduwd
Estado civil
请问您有孩子吗?
Heeft u kinderen?
Preguntar a alguien si tiene hijos
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
我想要和家人团聚。
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

我想要在这个城市登记入户。
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indicar que quieres empadronarte
请问我应该带什么材料?
Welke documenten moet ik meenemen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
请问有注册费吗?
Zijn er registratiekosten?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
我是来进行住址登记。
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
我想要申请居住证。
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

我想要问一下关于保险的问题。
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
我需要私人的健康保险吗?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
请问该保险涵盖哪些方面?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Preguntar por la cobertura del seguro
住院费
Ziekenhuiskosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
专家费
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
诊疗费
Diagnostische toets
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
外科手术
Chirurgische ingrepen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
精神治疗
Psychiatrische behandeling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
牙齿治疗
Tandheelkundige behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
眼科治疗
Oogzorg behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

请问您为什么需要入境签证?
Waarom vraagt u een visum aan?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
我该如何续签我的签证?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Informarte de cómo ampliar tu visado
为什么我的签证申请被拒绝了?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

请问我需要更换我的车牌号吗?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
我想要登记我的车辆。
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
我想要申请临时驾照。
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
我想要预约__________。
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
理论考试
theoretische test
Tipo de examen
路考
rijexamen
Tipo de examen
我想要改动驾照上的__________。
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
地址
mijn adres
Datos que se podrían cambiar
名字
mijn naam
Datos que se podrían cambiar
照片
mijn foto
Datos que se podrían cambiar
我想要给驾照添加更高的级别。
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
我想要延长我的驾照。
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
我想要更换一个___________ 驾照。
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
丢失
verloren
Problemas con el permiso de conducir
被偷了
gestolen
Problemas con el permiso de conducir
受损
beschadigd
Problemas con el permiso de conducir
我想要申诉我的驾照吊销。
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

我想要申请【国家】国籍。
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
我在哪里可以注册【语言】考试?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
我没有犯罪记录。
Ik heb een blanco strafblad.
Indicar que no tienes antecedentes penales
我的【语言】达到了等级要求。
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
公民身份申请的费用是哪些?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
我的配偶是【国家】公民。
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge