Polaco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir un formulario
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
请问您的身份证件何时过期?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
您能帮我填一下这个表格吗?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
我的【材料】被偷了。
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
我在帮____ 填写申请表格。
Składam podanie w imieniu _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
这是机密信息。
Podane informacje są poufne.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
您能给我一份申请表格的回执吗?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

你叫什么名字?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Preguntar a alguien cómo se llama
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
请问您住在哪里?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Preguntar a alguien dónde vive
请问您的地址是什么?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Preguntar a alguien su dirección
请问您的国籍是什么?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
请问您是何时到达【该国】的?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
您能出示一下您的身份证件么?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

我的婚姻状况是____ 。
Mój stan cywilny: _____.
Indicar tu estado civil
单身
kawaler/panna
Estado civil
已婚
żonaty/zamężna
Estado civil
分居
w separacji
Estado civil
离异
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
同居
w konkubinacie
Estado civil
民事结婚
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
未婚伴侣
w związku partnerskim
Estado civil
同居伴侣关系
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
鳏居
wdowiec/wdowa
Estado civil
请问您有孩子吗?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Preguntar a alguien si tiene hijos
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
我想要和家人团聚。
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

我想要在这个城市登记入户。
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indicar que quieres empadronarte
请问我应该带什么材料?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
请问有注册费吗?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
我是来进行住址登记。
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
我想要申请居住证。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

我想要问一下关于保险的问题。
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
我需要私人的健康保险吗?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
请问该保险涵盖哪些方面?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar por la cobertura del seguro
住院费
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
专家费
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
诊疗费
Badania diagnostyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
外科手术
Zabiegi chirurgiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
精神治疗
Leczenie psychiatryczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
牙齿治疗
Leczenie stomatologiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
眼科治疗
Leczenie okulistyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

请问您为什么需要入境签证?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
我该如何续签我的签证?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Informarte de cómo ampliar tu visado
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
请问我是否可以申请成为永久居民?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

请问我需要更换我的车牌号吗?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
我想要登记我的车辆。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
我想要申请临时驾照。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicitar un permiso de conducir provisional
我想要预约__________。
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
理论考试
egzamin teoretyczny
Tipo de examen
路考
egzamin praktyczny
Tipo de examen
我想要改动驾照上的__________。
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
地址
adres
Datos que se podrían cambiar
名字
nazwisko
Datos que se podrían cambiar
照片
zdjęcie
Datos que se podrían cambiar
我想要给驾照添加更高的级别。
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
我想要延长我的驾照。
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
我想要更换一个___________ 驾照。
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
丢失
zgubienie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
被偷了
kradzież (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
受损
zniszczenie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
我想要申诉我的驾照吊销。
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

我想要申请【国家】国籍。
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
我在哪里可以注册【语言】考试?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
我没有犯罪记录。
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Indicar que no tienes antecedentes penales
我的【语言】达到了等级要求。
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
公民身份申请的费用是哪些?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
我的配偶是【国家】公民。
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge