Sueco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
您的【文件】是什么时候签发的?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
请问您的身份证件何时过期?
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
我的【材料】被偷了。
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
我在帮____ 填写申请表格。
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
这是机密信息。
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
您能给我一份申请表格的回执吗?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

你叫什么名字?
Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
请问您住在哪里?
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
请问您的地址是什么?
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
请问您的国籍是什么?
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
请问您是何时到达【该国】的?
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
您能出示一下您的身份证件么?
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

我的婚姻状况是____ 。
Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
单身
singel
Estado civil
已婚
gift
Estado civil
分居
separerad
Estado civil
离异
skild
Estado civil
同居
sambo
Estado civil
民事结婚
i ett partnerskap
Estado civil
未婚伴侣
ogift par
Estado civil
同居伴侣关系
i ett partnerskap
Estado civil
鳏居
änka
Estado civil
请问您有孩子吗?
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
我想要和家人团聚。
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

我想要在这个城市登记入户。
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
请问我应该带什么材料?
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
请问有注册费吗?
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
我是来进行住址登记。
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
我想要申请居住证。
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

我想要问一下关于保险的问题。
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
我需要私人的健康保险吗?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
请问该保险涵盖哪些方面?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
住院费
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
专家费
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
诊疗费
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
外科手术
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
精神治疗
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
牙齿治疗
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
眼科治疗
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

请问您为什么需要入境签证?
Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
我该如何续签我的签证?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
为什么我的签证申请被拒绝了?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

请问我需要更换我的车牌号吗?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
我想要登记我的车辆。
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
我想要申请临时驾照。
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
我想要预约__________。
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
理论考试
teoriprov
Tipo de examen
路考
uppkörning
Tipo de examen
我想要改动驾照上的__________。
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
地址
adressen
Datos que se podrían cambiar
名字
namnet
Datos que se podrían cambiar
照片
bilden
Datos que se podrían cambiar
我想要给驾照添加更高的级别。
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
我想要延长我的驾照。
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
我想要更换一个___________ 驾照。
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
丢失
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
被偷了
stulet
Problemas con el permiso de conducir
受损
förstört
Problemas con el permiso de conducir
我想要申诉我的驾照吊销。
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

我想要申请【国家】国籍。
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
我在哪里可以注册【语言】考试?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
我没有犯罪记录。
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
我的【语言】达到了等级要求。
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
公民身份申请的费用是哪些?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
我的配偶是【国家】公民。
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge