Chino | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir un formulario
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Hvornår udløber dit ID?
请问您的身份证件何时过期?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
您能帮我填一下这个表格吗?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Preguntar qué documentos hay que presentar
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
我的【材料】被偷了。
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informationerne er fortrolige.
这是机密信息。
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hvad hedder du?
你叫什么名字?
Preguntar a alguien cómo se llama
Hvor og hvornår er du født?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hvor bor du?
请问您住在哪里?
Preguntar a alguien dónde vive
Hvad er din adresse?
请问您的地址是什么?
Preguntar a alguien su dirección
Hvad er dit statsborgerskab?
请问您的国籍是什么?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Hvornår ankom du til [land]?
请问您是何时到达【该国】的?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Må jeg se dit ID?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Jeg er ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Indicar tu estado civil
single
单身
Estado civil
gift
已婚
Estado civil
separeret
分居
Estado civil
fraskilt
离异
Estado civil
samlevende
同居
Estado civil
i et indregistreret parforhold
民事结婚
Estado civil
ugifte partnere
未婚伴侣
Estado civil
i et indenlandsk parforhold
同居伴侣关系
Estado civil
enke
鳏居
Estado civil
Har du børn?
请问您有孩子吗?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
我想要和家人团聚。
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jeg vil gerne registreres i byen
我想要在这个城市登记入户。
Indicar que quieres empadronarte
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
请问我应该带什么材料?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
请问有注册费吗?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jeg er her for at registrere min bopæl
我是来进行住址登记。
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
我想要申请居住证。
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
我想要问一下关于保险的问题。
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
我需要私人的健康保险吗?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
请问该保险涵盖哪些方面?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalsgebyrer
住院费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Speciallægegebyrer
专家费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosetests
诊疗费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiske indgreb
外科手术
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
精神治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlinger
牙齿治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Øjenbehandlinger
眼科治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
我该如何续签我的签证?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
我想要登记我的车辆。
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Er mit kørekort gyldigt her?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
我想要申请临时驾照。
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
我想要预约__________。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoritest
理论考试
Tipo de examen
køreprøve
路考
Tipo de examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
我想要改动驾照上的__________。
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
地址
Datos que se podrían cambiar
navnet
名字
Datos que se podrían cambiar
billedet
照片
Datos que se podrían cambiar
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
我想要延长我的驾照。
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
mistet
丢失
Problemas con el permiso de conducir
stjålet
被偷了
Problemas con el permiso de conducir
beskadiget
受损
Problemas con el permiso de conducir
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
我想要申请【国家】国籍。
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jeg har en ren straffeattest
我没有犯罪记录。
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
我的【语言】达到了等级要求。
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
公民身份申请的费用是哪些?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
我的配偶是【国家】公民。
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge