Finlandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir un formulario
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Hvornår udløber dit ID?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Preguntar qué documentos hay que presentar
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informationerne er fortrolige.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hvad hedder du?
Mikä sinun nimesi on?
Preguntar a alguien cómo se llama
Hvor og hvornår er du født?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hvor bor du?
Missä sinä asut?
Preguntar a alguien dónde vive
Hvad er din adresse?
Mikä sinun osoitteesi on?
Preguntar a alguien su dirección
Hvad er dit statsborgerskab?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Hvornår ankom du til [land]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Må jeg se dit ID?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Jeg er ___________.
Minä olen _________.
Indicar tu estado civil
single
naimaton
Estado civil
gift
naimisissa
Estado civil
separeret
asumuserossa
Estado civil
fraskilt
eronnut
Estado civil
samlevende
avoliitossa
Estado civil
i et indregistreret parforhold
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
ugifte partnere
parisuhteessa
Estado civil
i et indenlandsk parforhold
avoliitossa
Estado civil
enke
leski
Estado civil
Har du børn?
Onko sinulla lapsia?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jeg vil gerne registreres i byen
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indicar que quieres empadronarte
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jeg er her for at registrere min bopæl
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Mitä vakuutus kattaa?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalsgebyrer
Sairaalakulut
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Speciallægegebyrer
Erikoislääkärikustannukset
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosetests
Diagnostinen tutkimus
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiske indgreb
Kirurgiset toimenpiteet
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Psykiatrinen hoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlinger
Hammashoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Øjenbehandlinger
Silmähoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Er mit kørekort gyldigt her?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoritest
teoriakokeen
Tipo de examen
køreprøve
inssiajon
Tipo de examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
osoitetta
Datos que se podrían cambiar
navnet
nimeä
Datos que se podrían cambiar
billedet
kuvaa
Datos que se podrían cambiar
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
mistet
kadonneen
Problemas con el permiso de conducir
stjålet
varastetun
Problemas con el permiso de conducir
beskadiget
vaurioituneen
Problemas con el permiso de conducir
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jeg har en ren straffeattest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge