Griego | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir un formulario
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir el lugar de expedición de un documento
Hvornår udløber dit ID?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Preguntar qué documentos hay que presentar
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informationerne er fortrolige.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hvad hedder du?
Πώς σας λένε;
Preguntar a alguien cómo se llama
Hvor og hvornår er du født?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hvor bor du?
Πού μένετε;
Preguntar a alguien dónde vive
Hvad er din adresse?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Preguntar a alguien su dirección
Hvad er dit statsborgerskab?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Hvornår ankom du til [land]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Må jeg se dit ID?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Jeg er ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indicar tu estado civil
single
ελεύθερος/η
Estado civil
gift
παντρεμένος/η
Estado civil
separeret
σε διάσταση
Estado civil
fraskilt
χωρισμένος/η
Estado civil
samlevende
συμβίωση
Estado civil
i et indregistreret parforhold
σε αστική ένωση
Estado civil
ugifte partnere
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
i et indenlandsk parforhold
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
enke
χήρος/χήρα
Estado civil
Har du børn?
έχετε παιδιά;
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jeg vil gerne registreres i byen
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indicar que quieres empadronarte
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jeg er her for at registrere min bopæl
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalsgebyrer
Τέλη νοσοκομείου
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Speciallægegebyrer
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosetests
Διαγνωστικές εξετάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiske indgreb
Χειρουργικές επεμβάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Ψυχιατρική θεραπεία
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlinger
Οδοντιατρικές θεραπείες
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Øjenbehandlinger
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Informarte de cómo ampliar tu visado
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Er mit kørekort gyldigt her?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoritest
θεωρητική εξέταση
Tipo de examen
køreprøve
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
διεύθυνση
Datos que se podrían cambiar
navnet
όνομα
Datos que se podrían cambiar
billedet
φωτογραφία
Datos que se podrían cambiar
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
mistet
χαμένη
Problemas con el permiso de conducir
stjålet
κλεμμένη
Problemas con el permiso de conducir
beskadiget
κατεστραμμένη
Problemas con el permiso de conducir
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jeg har en ren straffeattest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge