Sueco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Hvornår udløber dit ID?
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informationerne er fortrolige.
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hvad hedder du?
Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Hvor og hvornår er du født?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hvor bor du?
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Hvad er din adresse?
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
Hvad er dit statsborgerskab?
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Hvornår ankom du til [land]?
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Må jeg se dit ID?
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Jeg er ___________.
Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
single
singel
Estado civil
gift
gift
Estado civil
separeret
separerad
Estado civil
fraskilt
skild
Estado civil
samlevende
sambo
Estado civil
i et indregistreret parforhold
i ett partnerskap
Estado civil
ugifte partnere
ogift par
Estado civil
i et indenlandsk parforhold
i ett partnerskap
Estado civil
enke
änka
Estado civil
Har du børn?
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jeg vil gerne registreres i byen
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jeg er her for at registrere min bopæl
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalsgebyrer
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Speciallægegebyrer
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosetests
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiske indgreb
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlinger
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Øjenbehandlinger
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Er mit kørekort gyldigt her?
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoritest
teoriprov
Tipo de examen
køreprøve
uppkörning
Tipo de examen
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
adressen
Datos que se podrían cambiar
navnet
namnet
Datos que se podrían cambiar
billedet
bilden
Datos que se podrían cambiar
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
mistet
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
stjålet
stulet
Problemas con el permiso de conducir
beskadiget
förstört
Problemas con el permiso de conducir
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jeg har en ren straffeattest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge