Chino | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir un formulario
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
请问您的身份证件何时过期?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
您能帮我填一下这个表格吗?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
我的【材料】被偷了。
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
La informo estas konfidenca.
这是机密信息。
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Kiel vi nomiĝas?
你叫什么名字?
Preguntar a alguien cómo se llama
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kie vi loĝas?
请问您住在哪里?
Preguntar a alguien dónde vive
Kio estas via adreso?
请问您的地址是什么?
Preguntar a alguien su dirección
Kio estas via civitaneco?
请问您的国籍是什么?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiam vi alvenis en [lando]?
请问您是何时到达【该国】的?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Indicar tu estado civil
senedza
单身
Estado civil
edziĝinta
已婚
Estado civil
apartiga
分居
Estado civil
eksedziĝinta
离异
Estado civil
kunviva
同居
Estado civil
en civila kuniĝo
民事结婚
Estado civil
fraŭlaj partneroj
未婚伴侣
Estado civil
en hejma partnereco
同居伴侣关系
Estado civil
vidvina
鳏居
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
请问您有孩子吗?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
我想要和家人团聚。
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Mi ŝatus registri en la urbo.
我想要在这个城市登记入户。
Indicar que quieres empadronarte
Kion dokumentojn mi alportus?
请问我应该带什么材料?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ĉu estas registriĝokotizoj?
请问有注册费吗?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
我是来进行住址登记。
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Mi ŝatus peti restadpermeson
我想要申请居住证。
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
我想要问一下关于保险的问题。
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
我需要私人的健康保险吗?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
请问该保险涵盖哪些方面?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalokotizoj
住院费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kotizoj por la ekspertoj
专家费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnozoprovoj
诊疗费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiaj proceduroj
外科手术
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiatria kuracado
精神治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dentaj kuracadoj
牙齿治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Okula kuracado
眼科治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Kial vi petas la enirovizon?
请问您为什么需要入境签证?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
我该如何续签我的签证?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Mi ŝatus registri mian veturilon.
我想要登记我的车辆。
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
我想要申请临时驾照。
Solicitar un permiso de conducir provisional
Mi ŝatus rezervi mian __________.
我想要预约__________。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorian teston
理论考试
Tipo de examen
veturantan teston
路考
Tipo de examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
我想要改动驾照上的__________。
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adreson
地址
Datos que se podrían cambiar
nomon
名字
Datos que se podrían cambiar
foton
照片
Datos que se podrían cambiar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
我想要延长我的驾照。
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
perdatan
丢失
Problemas con el permiso de conducir
ŝtelatan
被偷了
Problemas con el permiso de conducir
difektatan
受损
Problemas con el permiso de conducir
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
我想要申请【国家】国籍。
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mi havas puran krimliston
我没有犯罪记录。
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
我的【语言】达到了等级要求。
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
公民身份申请的费用是哪些?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
我的配偶是【国家】公民。
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge