Finlandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir un formulario
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
La informo estas konfidenca.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Kiel vi nomiĝas?
Mikä sinun nimesi on?
Preguntar a alguien cómo se llama
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kie vi loĝas?
Missä sinä asut?
Preguntar a alguien dónde vive
Kio estas via adreso?
Mikä sinun osoitteesi on?
Preguntar a alguien su dirección
Kio estas via civitaneco?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiam vi alvenis en [lando]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Minä olen _________.
Indicar tu estado civil
senedza
naimaton
Estado civil
edziĝinta
naimisissa
Estado civil
apartiga
asumuserossa
Estado civil
eksedziĝinta
eronnut
Estado civil
kunviva
avoliitossa
Estado civil
en civila kuniĝo
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
fraŭlaj partneroj
parisuhteessa
Estado civil
en hejma partnereco
avoliitossa
Estado civil
vidvina
leski
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Onko sinulla lapsia?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Mi ŝatus registri en la urbo.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indicar que quieres empadronarte
Kion dokumentojn mi alportus?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mitä vakuutus kattaa?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalokotizoj
Sairaalakulut
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kotizoj por la ekspertoj
Erikoislääkärikustannukset
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnozoprovoj
Diagnostinen tutkimus
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiset toimenpiteet
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiatria kuracado
Psykiatrinen hoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dentaj kuracadoj
Hammashoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Okula kuracado
Silmähoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Kial vi petas la enirovizon?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorian teston
teoriakokeen
Tipo de examen
veturantan teston
inssiajon
Tipo de examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adreson
osoitetta
Datos que se podrían cambiar
nomon
nimeä
Datos que se podrían cambiar
foton
kuvaa
Datos que se podrían cambiar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
perdatan
kadonneen
Problemas con el permiso de conducir
ŝtelatan
varastetun
Problemas con el permiso de conducir
difektatan
vaurioituneen
Problemas con el permiso de conducir
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mi havas puran krimliston
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge