Portugués | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Pedir un formulario
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
La informo estas konfidenca.
A informação é confidencial.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Kiel vi nomiĝas?
Qual é o seu nome?
Preguntar a alguien cómo se llama
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kie vi loĝas?
Onde você mora?
Preguntar a alguien dónde vive
Kio estas via adreso?
Qual é o seu endereço?
Preguntar a alguien su dirección
Kio estas via civitaneco?
Qual é a sua cidadania?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando você chegou em [país]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Meu estado civil é ___________.
Indicar tu estado civil
senedza
solteiro(a)
Estado civil
edziĝinta
casado(a)
Estado civil
apartiga
separado(a)
Estado civil
eksedziĝinta
divorciado(a)
Estado civil
kunviva
coabitação
Estado civil
en civila kuniĝo
em uma união civil
Estado civil
fraŭlaj partneroj
companheiros/união estável
Estado civil
en hejma partnereco
parceria doméstica
Estado civil
vidvina
viúvo(a)
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Você tem filhos?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Você tem dependentes morando com você?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Gostaria de reencontrar minha família.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Mi ŝatus registri en la urbo.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Indicar que quieres empadronarte
Kion dokumentojn mi alportus?
Que documentos devo trazer?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Existem taxas de registro?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Preciso de seguro de saúde privado?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalokotizoj
Taxas hospitalares
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kotizoj por la ekspertoj
Taxas de especialistas
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnozoprovoj
Testes de diagnóstico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiaj proceduroj
Procedimentos cirúrgicos
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiatria kuracado
Tratamento psiquiátrico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dentaj kuracadoj
Tratamentos dentários
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Okula kuracado
Tratamento oftalmológico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Kial vi petas la enirovizon?
Por que você está requisitando um visto?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Como posso extender meu visto?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Gostaria de registrar meu veículo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorian teston
prova teórica
Tipo de examen
veturantan teston
prova prática de direção
Tipo de examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adreson
endereço
Datos que se podrían cambiar
nomon
nome
Datos que se podrían cambiar
foton
foto
Datos que se podrían cambiar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
perdatan
perdida
Problemas con el permiso de conducir
ŝtelatan
roubada
Problemas con el permiso de conducir
difektatan
danificada
Problemas con el permiso de conducir
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mi havas puran krimliston
Eu não tenho antecedentes criminais.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge