Rumano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pedir un formulario
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Când a fost emis [documentul]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Unde a fost emis [documentul]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Când îți expiră ID-ul?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mi s-a furat [documentul].
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
La informo estas konfidenca.
Informația este confidențială.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Kiel vi nomiĝas?
Cum vă cheamă?
Preguntar a alguien cómo se llama
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kie vi loĝas?
Unde locuiți?
Preguntar a alguien dónde vive
Kio estas via adreso?
Care este adresa dumneavoastră?
Preguntar a alguien su dirección
Kio estas via civitaneco?
Ce cetățenie aveți?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiam vi alvenis en [lando]?
Când ați ajuns în [țara]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Indicar tu estado civil
senedza
Singur
Estado civil
edziĝinta
Căsătorit/ă
Estado civil
apartiga
separat/ă
Estado civil
eksedziĝinta
divorțat/ă
Estado civil
kunviva
concobinaj
Estado civil
en civila kuniĝo
într-o uniune civilă
Estado civil
fraŭlaj partneroj
necăsătorit/ă
Estado civil
en hejma partnereco
partener/ă de viață
Estado civil
vidvina
văduv/ă
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Aveți copii?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Mi ŝatus registri en la urbo.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Indicar que quieres empadronarte
Kion dokumentojn mi alportus?
Ce documente trebuie să aduc?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Există vreo taxă de înregistrare?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalokotizoj
Taxe pentru spitalizare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kotizoj por la ekspertoj
Onorarii ale medicilor specialiști
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnozoprovoj
Test de diagnosticare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiaj proceduroj
Intervenții chirurgicale
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiatria kuracado
Tratament psihiatric
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dentaj kuracadoj
Tratamente dentare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Okula kuracado
Tratamente oftalmologice
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Kial vi petas la enirovizon?
De ce solicitați o viză de intrare?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Cum îmi pot extinde viza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorian teston
testul teoretic
Tipo de examen
veturantan teston
examenul practic
Tipo de examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adreson
Adresa
Datos que se podrían cambiar
nomon
nume
Datos que se podrían cambiar
foton
fotografia
Datos que se podrían cambiar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
perdatan
pierdut
Problemas con el permiso de conducir
ŝtelatan
furat
Problemas con el permiso de conducir
difektatan
distrus
Problemas con el permiso de conducir
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mi havas puran krimliston
Nu am antecedente penale.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Am nivelul necesar de [limbă].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Partenerul meu este __________.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge