Turco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir un formulario
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[belge] ne zaman verildi?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[belge] nerede verildi?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[belge] belgem çalındı.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
La informo estas konfidenca.
Bu bilgi özeldir.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Kiel vi nomiĝas?
Adınız nedir?
Preguntar a alguien cómo se llama
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Kie vi loĝas?
Nerede yaşıyorsunuz?
Preguntar a alguien dónde vive
Kio estas via adreso?
İkamet adresiniz nedir?
Preguntar a alguien su dirección
Kio estas via civitaneco?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiam vi alvenis en [lando]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Medeni halim ___________.
Indicar tu estado civil
senedza
bekar
Estado civil
edziĝinta
evli
Estado civil
apartiga
ayrılmış
Estado civil
eksedziĝinta
boşanmış
Estado civil
kunviva
birlikte yaşıyor
Estado civil
en civila kuniĝo
medeni birliktelik
Estado civil
fraŭlaj partneroj
evlenmemiş çift
Estado civil
en hejma partnereco
medeni ortaklık içinde
Estado civil
vidvina
dul
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Çocuğunuz var mı?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Mi ŝatus registri en la urbo.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indicar que quieres empadronarte
Kion dokumentojn mi alportus?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospitalokotizoj
Hastane masrafları
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kotizoj por la ekspertoj
Uzman doktor ücretleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnozoprovoj
Tanı koyma testleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiaj proceduroj
Cerrahi operasyonlar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiatria kuracado
Psikiyatri tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dentaj kuracadoj
Diş tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Okula kuracado
Göz tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Kial vi petas la enirovizon?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vize başvurum neden reddedildi?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Mi ŝatus rezervi mian __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorian teston
teorik sınav
Tipo de examen
veturantan teston
direksiyon sınavı
Tipo de examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adreson
adres
Datos que se podrían cambiar
nomon
ad
Datos que se podrían cambiar
foton
fotoğraf
Datos que se podrían cambiar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
perdatan
kayıp
Problemas con el permiso de conducir
ŝtelatan
çalınmış
Problemas con el permiso de conducir
difektatan
hasarlı
Problemas con el permiso de conducir
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Mi havas puran krimliston
Sabıka kaydım yoktur.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge