Danés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir un formulario
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Hvornår udløber dit ID?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Informationerne er fortrolige.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Mikä sinun nimesi on?
Hvad hedder du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Hvor og hvornår er du født?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Missä sinä asut?
Hvor bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Mikä sinun osoitteesi on?
Hvad er din adresse?
Preguntar a alguien su dirección
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Hvad er dit statsborgerskab?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Koska sinä saavuit [maahan]?
Hvornår ankom du til [land]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Må jeg se dit ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Minä olen _________.
Jeg er ___________.
Indicar tu estado civil
naimaton
single
Estado civil
naimisissa
gift
Estado civil
asumuserossa
separeret
Estado civil
eronnut
fraskilt
Estado civil
avoliitossa
samlevende
Estado civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
i et indregistreret parforhold
Estado civil
parisuhteessa
ugifte partnere
Estado civil
avoliitossa
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
leski
enke
Estado civil
Onko sinulla lapsia?
Har du børn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Jeg vil gerne registreres i byen
Indicar que quieres empadronarte
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mitä vakuutus kattaa?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Sairaalakulut
Hospitalsgebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Erikoislääkärikustannukset
Speciallægegebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostinen tutkimus
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiske indgreb
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrinen hoito
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Hammashoito
Tandbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Silmähoito
Øjenbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Er mit kørekort gyldigt her?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin suorittaa ________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriakokeen
teoritest
Tipo de examen
inssiajon
køreprøve
Tipo de examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
osoitetta
adressen
Datos que se podrían cambiar
nimeä
navnet
Datos que se podrían cambiar
kuvaa
billedet
Datos que se podrían cambiar
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kadonneen
mistet
Problemas con el permiso de conducir
varastetun
stjålet
Problemas con el permiso de conducir
vaurioituneen
beskadiget
Problemas con el permiso de conducir
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Jeg har en ren straffeattest
Indicar que no tienes antecedentes penales
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge