Esperanto | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pedir un formulario
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kiam elspiras via legitimilo?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La informo estas konfidenca.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Mikä sinun nimesi on?
Kiel vi nomiĝas?
Preguntar a alguien cómo se llama
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Missä sinä asut?
Kie vi loĝas?
Preguntar a alguien dónde vive
Mikä sinun osoitteesi on?
Kio estas via adreso?
Preguntar a alguien su dirección
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kio estas via civitaneco?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Minä olen _________.
Mia edzecostato estas ___________.
Indicar tu estado civil
naimaton
senedza
Estado civil
naimisissa
edziĝinta
Estado civil
asumuserossa
apartiga
Estado civil
eronnut
eksedziĝinta
Estado civil
avoliitossa
kunviva
Estado civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
en civila kuniĝo
Estado civil
parisuhteessa
fraŭlaj partneroj
Estado civil
avoliitossa
en hejma partnereco
Estado civil
leski
vidvina
Estado civil
Onko sinulla lapsia?
Ĉu vi havas infanojn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Indicar que quieres empadronarte
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kion dokumentojn mi alportus?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mitä vakuutus kattaa?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Preguntar por la cobertura del seguro
Sairaalakulut
Hospitalokotizoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Erikoislääkärikustannukset
Kotizoj por la ekspertoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostinen tutkimus
Diagnozoprovoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiaj proceduroj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrinen hoito
Psikiatria kuracado
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Hammashoito
Dentaj kuracadoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Silmähoito
Okula kuracado
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Kial vi petas la enirovizon?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin suorittaa ________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriakokeen
teorian teston
Tipo de examen
inssiajon
veturantan teston
Tipo de examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
osoitetta
adreson
Datos que se podrían cambiar
nimeä
nomon
Datos que se podrían cambiar
kuvaa
foton
Datos que se podrían cambiar
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Haluaisin uusia ajokorttini.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kadonneen
perdatan
Problemas con el permiso de conducir
varastetun
ŝtelatan
Problemas con el permiso de conducir
vaurioituneen
difektatan
Problemas con el permiso de conducir
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Mi havas puran krimliston
Indicar que no tienes antecedentes penales
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge