Holandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir un formulario
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Mikä sinun nimesi on?
Wat is uw naam?
Preguntar a alguien cómo se llama
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Missä sinä asut?
Waar woont u?
Preguntar a alguien dónde vive
Mikä sinun osoitteesi on?
Wat is uw adres?
Preguntar a alguien su dirección
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Wat is uw nationaliteit?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Koska sinä saavuit [maahan]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Minä olen _________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indicar tu estado civil
naimaton
alleenstaand
Estado civil
naimisissa
gehuwd
Estado civil
asumuserossa
uit elkaar
Estado civil
eronnut
gescheiden
Estado civil
avoliitossa
samenwonend
Estado civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
geregistreerd partnerschap
Estado civil
parisuhteessa
ongetrouwde partners
Estado civil
avoliitossa
in een relatie
Estado civil
leski
verweduwd
Estado civil
Onko sinulla lapsia?
Heeft u kinderen?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indicar que quieres empadronarte
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Welke documenten moet ik meenemen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Zijn er registratiekosten?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mitä vakuutus kattaa?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Preguntar por la cobertura del seguro
Sairaalakulut
Ziekenhuiskosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Erikoislääkärikustannukset
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostinen tutkimus
Diagnostische toets
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgische ingrepen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrinen hoito
Psychiatrische behandeling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Hammashoito
Tandheelkundige behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Silmähoito
Oogzorg behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Waarom vraagt u een visum aan?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin suorittaa ________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriakokeen
theoretische test
Tipo de examen
inssiajon
rijexamen
Tipo de examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
osoitetta
mijn adres
Datos que se podrían cambiar
nimeä
mijn naam
Datos que se podrían cambiar
kuvaa
mijn foto
Datos que se podrían cambiar
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kadonneen
verloren
Problemas con el permiso de conducir
varastetun
gestolen
Problemas con el permiso de conducir
vaurioituneen
beschadigd
Problemas con el permiso de conducir
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ik heb een blanco strafblad.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge