Polaco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir un formulario
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składam podanie w imieniu _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Podane informacje są poufne.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Mikä sinun nimesi on?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Preguntar a alguien cómo se llama
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Missä sinä asut?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Preguntar a alguien dónde vive
Mikä sinun osoitteesi on?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Preguntar a alguien su dirección
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Minä olen _________.
Mój stan cywilny: _____.
Indicar tu estado civil
naimaton
kawaler/panna
Estado civil
naimisissa
żonaty/zamężna
Estado civil
asumuserossa
w separacji
Estado civil
eronnut
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
avoliitossa
w konkubinacie
Estado civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
parisuhteessa
w związku partnerskim
Estado civil
avoliitossa
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
leski
wdowiec/wdowa
Estado civil
Onko sinulla lapsia?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indicar que quieres empadronarte
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mitä vakuutus kattaa?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar por la cobertura del seguro
Sairaalakulut
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Erikoislääkärikustannukset
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostinen tutkimus
Badania diagnostyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiset toimenpiteet
Zabiegi chirurgiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrinen hoito
Leczenie psychiatryczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Hammashoito
Leczenie stomatologiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Silmähoito
Leczenie okulistyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin suorittaa ________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriakokeen
egzamin teoretyczny
Tipo de examen
inssiajon
egzamin praktyczny
Tipo de examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
osoitetta
adres
Datos que se podrían cambiar
nimeä
nazwisko
Datos que se podrían cambiar
kuvaa
zdjęcie
Datos que se podrían cambiar
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Haluaisin uusia ajokorttini.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kadonneen
zgubienie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
varastetun
kradzież (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
vaurioituneen
zniszczenie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge