Sueco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Mikä sinun nimesi on?
Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Missä sinä asut?
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Mikä sinun osoitteesi on?
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Koska sinä saavuit [maahan]?
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Minä olen _________.
Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
naimaton
singel
Estado civil
naimisissa
gift
Estado civil
asumuserossa
separerad
Estado civil
eronnut
skild
Estado civil
avoliitossa
sambo
Estado civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
i ett partnerskap
Estado civil
parisuhteessa
ogift par
Estado civil
avoliitossa
i ett partnerskap
Estado civil
leski
änka
Estado civil
Onko sinulla lapsia?
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mitä vakuutus kattaa?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Sairaalakulut
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Erikoislääkärikustannukset
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostinen tutkimus
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrinen hoito
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Hammashoito
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Silmähoito
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin suorittaa ________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriakokeen
teoriprov
Tipo de examen
inssiajon
uppkörning
Tipo de examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
osoitetta
adressen
Datos que se podrían cambiar
nimeä
namnet
Datos que se podrían cambiar
kuvaa
bilden
Datos que se podrían cambiar
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kadonneen
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
varastetun
stulet
Problemas con el permiso de conducir
vaurioituneen
förstört
Problemas con el permiso de conducir
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge