Árabe | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Pedir un formulario
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pedir la fecha de expedición de un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pedir el lugar de expedición de un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Preguntar qué documentos hay que presentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
المعلومات سرية.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Πώς σας λένε;
ما هو اسمك؟
Preguntar a alguien cómo se llama
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Πού μένετε;
أين تعيش؟
Preguntar a alguien dónde vive
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
ما هو عنوانك؟
Preguntar a alguien su dirección
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
ما هي جنسيتك؟
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
أين وصلت إلى [بلد]؟
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
حالتي الزوجية هي___________________.
Indicar tu estado civil
ελεύθερος/η
عازب
Estado civil
παντρεμένος/η
متزوج
Estado civil
σε διάσταση
منفصل
Estado civil
χωρισμένος/η
مطلق
Estado civil
συμβίωση
لدي شريك/شريكة في السكن
Estado civil
σε αστική ένωση
متزوجان مدنيا
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
شريكان غير متزوجين
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
في شراكة منزلية
Estado civil
χήρος/χήρα
أرمل/أرملة
Estado civil
έχετε παιδιά;
هل لديك أطفال؟
Preguntar a alguien si tiene hijos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
أرغب في التسجيل في المدينة
Indicar que quieres empadronarte
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Preguntar por la cobertura del seguro
Τέλη νοσοκομείου
تكاليف المستشفى
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
أجور المختصين
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Διαγνωστικές εξετάσεις
اختبارات التشخيص
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Χειρουργικές επεμβάσεις
العمليات الجراحية
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ψυχιατρική θεραπεία
العلاج النفسي
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Οδοντιατρικές θεραπείες
العلاج السني
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Θεραπεία περιποίησης ματιών
علاج العينين
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Informarte de cómo ampliar tu visado
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
θεωρητική εξέταση
اختبار نظري
Tipo de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
اختبار القيادة
Tipo de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
διεύθυνση
العنوان
Datos que se podrían cambiar
όνομα
الاسم
Datos que se podrían cambiar
φωτογραφία
الصورة
Datos que se podrían cambiar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
χαμένη
ضائعة
Problemas con el permiso de conducir
κλεμμένη
مسروقة
Problemas con el permiso de conducir
κατεστραμμένη
متضررة
Problemas con el permiso de conducir
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge