Danés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir un formulario
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Hvornår udløber dit ID?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informationerne er fortrolige.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Πώς σας λένε;
Hvad hedder du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Hvor og hvornår er du født?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Πού μένετε;
Hvor bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Hvad er din adresse?
Preguntar a alguien su dirección
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hvad er dit statsborgerskab?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Hvornår ankom du til [land]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Må jeg se dit ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Jeg er ___________.
Indicar tu estado civil
ελεύθερος/η
single
Estado civil
παντρεμένος/η
gift
Estado civil
σε διάσταση
separeret
Estado civil
χωρισμένος/η
fraskilt
Estado civil
συμβίωση
samlevende
Estado civil
σε αστική ένωση
i et indregistreret parforhold
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
ugifte partnere
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
χήρος/χήρα
enke
Estado civil
έχετε παιδιά;
Har du børn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jeg vil gerne registreres i byen
Indicar que quieres empadronarte
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalsgebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Speciallægegebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiske indgreb
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Øjenbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Er mit kørekort gyldigt her?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Solicitar un permiso de conducir provisional
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
θεωρητική εξέταση
teoritest
Tipo de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
køreprøve
Tipo de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
διεύθυνση
adressen
Datos que se podrían cambiar
όνομα
navnet
Datos que se podrían cambiar
φωτογραφία
billedet
Datos que se podrían cambiar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
χαμένη
mistet
Problemas con el permiso de conducir
κλεμμένη
stjålet
Problemas con el permiso de conducir
κατεστραμμένη
beskadiget
Problemas con el permiso de conducir
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jeg har en ren straffeattest
Indicar que no tienes antecedentes penales
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge