Alemán | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Wie heißen Sie?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Wo wohnen Sie?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
ledig
Estado civil
gehuwd
verheiratet
Estado civil
uit elkaar
getrennt
Estado civil
gescheiden
geschieden
Estado civil
samenwonend
zusammenlebend
Estado civil
geregistreerd partnerschap
in einer eingetragenen Partnerschaft
Estado civil
ongetrouwde partners
unverheiratetes Paar
Estado civil
in een relatie
in einer Partnerschaft
Estado civil
verweduwd
verwitwet
Estado civil
Heeft u kinderen?
Haben Sie Kinder?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Gibt es Anmeldegebühren?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Krankenhausgebühren
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Facharztkosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Chirurgische Eingriffe
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Psychiatrische Behandlung
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Zahnbehandlungen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Augenbehandlungen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
den Theorieteil
Tipo de examen
rijexamen
den praktischen Teil
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
die Adresse
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
den Namen
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
das Foto
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
verlorenen
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
gestohlenen
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
beschädigten
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge