Chino | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Indicar tu estado civil
alleenstaand
单身
Estado civil
gehuwd
已婚
Estado civil
uit elkaar
分居
Estado civil
gescheiden
离异
Estado civil
samenwonend
同居
Estado civil
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Estado civil
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Estado civil
in een relatie
同居伴侣关系
Estado civil
verweduwd
鳏居
Estado civil
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
住院费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
诊疗费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
外科手术
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
理论考试
Tipo de examen
rijexamen
路考
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
地址
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
名字
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
照片
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
丢失
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
被偷了
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
受损
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge