Danés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Hvornår udløber dit ID?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informationerne er fortrolige.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Hvad hedder du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Hvor og hvornår er du født?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Hvor bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
Hvad er din adresse?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Hvad er dit statsborgerskab?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Hvornår ankom du til [land]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Må jeg se dit ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Jeg er ___________.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
single
Estado civil
gehuwd
gift
Estado civil
uit elkaar
separeret
Estado civil
gescheiden
fraskilt
Estado civil
samenwonend
samlevende
Estado civil
geregistreerd partnerschap
i et indregistreret parforhold
Estado civil
ongetrouwde partners
ugifte partnere
Estado civil
in een relatie
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
verweduwd
enke
Estado civil
Heeft u kinderen?
Har du børn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Jeg vil gerne registreres i byen
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Hospitalsgebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Speciallægegebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Kirurgiske indgreb
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Tandbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Øjenbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Er mit kørekort gyldigt her?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
teoritest
Tipo de examen
rijexamen
køreprøve
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
adressen
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
navnet
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
billedet
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
mistet
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
stjålet
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
beskadiget
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Jeg har en ren straffeattest
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge