Finlandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Mikä sinun nimesi on?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Missä sinä asut?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Minä olen _________.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
naimaton
Estado civil
gehuwd
naimisissa
Estado civil
uit elkaar
asumuserossa
Estado civil
gescheiden
eronnut
Estado civil
samenwonend
avoliitossa
Estado civil
geregistreerd partnerschap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
ongetrouwde partners
parisuhteessa
Estado civil
in een relatie
avoliitossa
Estado civil
verweduwd
leski
Estado civil
Heeft u kinderen?
Onko sinulla lapsia?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mitä vakuutus kattaa?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Sairaalakulut
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Erikoislääkärikustannukset
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Diagnostinen tutkimus
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Kirurgiset toimenpiteet
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Psykiatrinen hoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Hammashoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Silmähoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
teoriakokeen
Tipo de examen
rijexamen
inssiajon
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
osoitetta
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
nimeä
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
kuvaa
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
kadonneen
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
varastetun
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
vaurioituneen
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge