Griego | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Πώς σας λένε;
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Πού μένετε;
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
ελεύθερος/η
Estado civil
gehuwd
παντρεμένος/η
Estado civil
uit elkaar
σε διάσταση
Estado civil
gescheiden
χωρισμένος/η
Estado civil
samenwonend
συμβίωση
Estado civil
geregistreerd partnerschap
σε αστική ένωση
Estado civil
ongetrouwde partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
in een relatie
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
verweduwd
χήρος/χήρα
Estado civil
Heeft u kinderen?
έχετε παιδιά;
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Τέλη νοσοκομείου
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Διαγνωστικές εξετάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Ψυχιατρική θεραπεία
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
θεωρητική εξέταση
Tipo de examen
rijexamen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
διεύθυνση
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
όνομα
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
φωτογραφία
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
χαμένη
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
κλεμμένη
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
κατεστραμμένη
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge