Hindi | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
Estado civil
gehuwd
Estado civil
uit elkaar
Estado civil
gescheiden
Estado civil
samenwonend
Estado civil
geregistreerd partnerschap
Estado civil
ongetrouwde partners
Estado civil
in een relatie
Estado civil
verweduwd
Estado civil
Heeft u kinderen?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
Tipo de examen
rijexamen
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge