Rumano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Când a fost emis [documentul]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Unde a fost emis [documentul]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Când îți expiră ID-ul?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mi s-a furat [documentul].
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informația este confidențială.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Cum vă cheamă?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Unde locuiți?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Ce cetățenie aveți?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Când ați ajuns în [țara]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
Singur
Estado civil
gehuwd
Căsătorit/ă
Estado civil
uit elkaar
separat/ă
Estado civil
gescheiden
divorțat/ă
Estado civil
samenwonend
concobinaj
Estado civil
geregistreerd partnerschap
într-o uniune civilă
Estado civil
ongetrouwde partners
necăsătorit/ă
Estado civil
in een relatie
partener/ă de viață
Estado civil
verweduwd
văduv/ă
Estado civil
Heeft u kinderen?
Aveți copii?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Ce documente trebuie să aduc?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Există vreo taxă de înregistrare?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Taxe pentru spitalizare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Onorarii ale medicilor specialiști
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Test de diagnosticare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Intervenții chirurgicale
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Tratament psihiatric
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Tratamente dentare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Tratamente oftalmologice
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
De ce solicitați o viză de intrare?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Cum îmi pot extinde viza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
testul teoretic
Tipo de examen
rijexamen
examenul practic
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
Adresa
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
nume
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
fotografia
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
pierdut
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
furat
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
distrus
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Nu am antecedente penale.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Am nivelul necesar de [limbă].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Partenerul meu este __________.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge