Ruso | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Когда был выдан ваш документ?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Где был выдан ваш [документ] ?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Мой [документ] украли.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Информация конфиденциальна.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Как вас зовут?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Где вы живете?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
Каков ваш адрес?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Какое у вас гражданство?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Когда вы въехали в страну?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
холост
Estado civil
gehuwd
Женат/замужем
Estado civil
uit elkaar
Разведен/а
Estado civil
gescheiden
Разведен/а
Estado civil
samenwonend
в сожительстве
Estado civil
geregistreerd partnerschap
в гражданском браке
Estado civil
ongetrouwde partners
Не женатая пара
Estado civil
in een relatie
в домашнем партнерстве
Estado civil
verweduwd
вдовец/вдова
Estado civil
Heeft u kinderen?
У вас есть дети?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Какие документы мне нужно принести?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Мне нужно платить за регистрацию?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Что покрывает медицинская страховка?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Больничные платы
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Платы специалистам
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Диагностические проверки
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Хирургические процедуры
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Психиатрическое лечение
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Лечение зубов
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Офтальмологическое лечение
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Как я могу продлить мою визу?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Мне нужно менять номер своей машины?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Мои водительские права здесь действуют?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
Теоретический тест
Tipo de examen
rijexamen
Тест на вождение
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
адрес
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
имя
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
фотография
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
потеряно
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
украдено
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
повреждено
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
У меня нет судимостей
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge