Turco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir un formulario
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[belge] ne zaman verildi?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
[belge] nerede verildi?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mijn [document] werd gestolen.
[belge] belgem çalındı.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Deze informatie is vertrouwelijk.
Bu bilgi özeldir.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Wat is uw naam?
Adınız nedir?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Waar woont u?
Nerede yaşıyorsunuz?
Preguntar a alguien dónde vive
Wat is uw adres?
İkamet adresiniz nedir?
Preguntar a alguien su dirección
Wat is uw nationaliteit?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Medeni halim ___________.
Indicar tu estado civil
alleenstaand
bekar
Estado civil
gehuwd
evli
Estado civil
uit elkaar
ayrılmış
Estado civil
gescheiden
boşanmış
Estado civil
samenwonend
birlikte yaşıyor
Estado civil
geregistreerd partnerschap
medeni birliktelik
Estado civil
ongetrouwde partners
evlenmemiş çift
Estado civil
in een relatie
medeni ortaklık içinde
Estado civil
verweduwd
dul
Estado civil
Heeft u kinderen?
Çocuğunuz var mı?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indicar que quieres empadronarte
Welke documenten moet ik meenemen?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Zijn er registratiekosten?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Preguntar por la cobertura del seguro
Ziekenhuiskosten
Hastane masrafları
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Uzman doktor ücretleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostische toets
Tanı koyma testleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Chirurgische ingrepen
Cerrahi operasyonlar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatrische behandeling
Psikiyatri tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandheelkundige behandelingen
Diş tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Oogzorg behandelingen
Göz tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Waarom vraagt u een visum aan?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vize başvurum neden reddedildi?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theoretische test
teorik sınav
Tipo de examen
rijexamen
direksiyon sınavı
Tipo de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
mijn adres
adres
Datos que se podrían cambiar
mijn naam
ad
Datos que se podrían cambiar
mijn foto
fotoğraf
Datos que se podrían cambiar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
verloren
kayıp
Problemas con el permiso de conducir
gestolen
çalınmış
Problemas con el permiso de conducir
beschadigd
hasarlı
Problemas con el permiso de conducir
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Sabıka kaydım yoktur.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge