Checo | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir un formulario
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Preguntar a alguien dónde vive
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Preguntar a alguien su dirección
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indicar tu estado civil
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Estado civil
házas
ženatý/vdaná
Estado civil
külön él a házastársától
odděleni
Estado civil
elvált
rozvedený/rozvedená
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Estado civil
özvegy
vdovec/vdova
Estado civil
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indicar que quieres empadronarte
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Preguntar por la cobertura del seguro
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
elméleti vizsga
Teoretický test
Tipo de examen
gyakorlati vizsga
Praktický test
Tipo de examen
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
cím
adresu
Datos que se podrían cambiar
név
jméno
Datos que se podrían cambiar
fénykép
fotografii
Datos que se podrían cambiar
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
elveszett
ztracený
Problemas con el permiso de conducir
ellopott
ukradený
Problemas con el permiso de conducir
sérült
zničený
Problemas con el permiso de conducir
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge