Esperanto | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hol találom a ____űrlapot?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pedir un formulario
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kiam elspiras via legitimilo?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Ellopták a [dokumentumomat].
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Az információ bizalmas.
La informo estas konfidenca.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hogy hívják?
Kiel vi nomiĝas?
Preguntar a alguien cómo se llama
Mikor és hol született?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hol lakik?
Kie vi loĝas?
Preguntar a alguien dónde vive
Mi a címe?
Kio estas via adreso?
Preguntar a alguien su dirección
Mi az állampolgársága?
Kio estas via civitaneco?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Mikor érkezett [országba]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

A családi állapotom ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Indicar tu estado civil
egyedülálló/hajadon/nőtlen
senedza
Estado civil
házas
edziĝinta
Estado civil
külön él a házastársától
apartiga
Estado civil
elvált
eksedziĝinta
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
kunviva
Estado civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
en civila kuniĝo
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
fraŭlaj partneroj
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
en hejma partnereco
Estado civil
özvegy
vidvina
Estado civil
Vannak gyermekei?
Ĉu vi havas infanojn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Élnek önnel eltartottak?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Szeretném egyesíteni a családomat.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Szeretnék regisztrálni.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Indicar que quieres empadronarte
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Kion dokumentojn mi alportus?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Van regisztrációs díj?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mit fedez a biztosítás?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Preguntar por la cobertura del seguro
Kórházi költségek
Hospitalokotizoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Szakorvos
Kotizoj por la ekspertoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnozoprovoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Műtéti beavatkozás
Kirurgiaj proceduroj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Pszichiátriai kezelés
Psikiatria kuracado
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Fogorvosi kezelés
Dentaj kuracadoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Szemészeti kezelés
Okula kuracado
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miért igényli a beutazási vízumot?
Kial vi petas la enirovizon?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Érvényes itt a jogosítványom?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretném lefoglalni a __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
elméleti vizsga
teorian teston
Tipo de examen
gyakorlati vizsga
veturantan teston
Tipo de examen
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
cím
adreson
Datos que se podrían cambiar
név
nomon
Datos que se podrían cambiar
fénykép
foton
Datos que se podrían cambiar
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Szeretném megújítani a jogosítványom
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
elveszett
perdatan
Problemas con el permiso de conducir
ellopott
ŝtelatan
Problemas con el permiso de conducir
sérült
difektatan
Problemas con el permiso de conducir
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Büntetlen előéletű vagyok.
Mi havas puran krimliston
Indicar que no tienes antecedentes penales
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge