Sueco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Hol találom a ____űrlapot?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Mikor jár le a személyi igazolványa?
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Ellopták a [dokumentumomat].
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Az információ bizalmas.
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Hogy hívják?
Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Mikor és hol született?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Hol lakik?
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Mi a címe?
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
Mi az állampolgársága?
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Mikor érkezett [országba]?
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

A családi állapotom ___________.
Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
egyedülálló/hajadon/nőtlen
singel
Estado civil
házas
gift
Estado civil
külön él a házastársától
separerad
Estado civil
elvált
skild
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
sambo
Estado civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
i ett partnerskap
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
ogift par
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
i ett partnerskap
Estado civil
özvegy
änka
Estado civil
Vannak gyermekei?
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Élnek önnel eltartottak?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Szeretném egyesíteni a családomat.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Szeretnék regisztrálni.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Van regisztrációs díj?
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Mit fedez a biztosítás?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Kórházi költségek
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Szakorvos
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Műtéti beavatkozás
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Pszichiátriai kezelés
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Fogorvosi kezelés
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Szemészeti kezelés
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Miért igényli a beutazási vízumot?
Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Érvényes itt a jogosítványom?
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretném lefoglalni a __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
elméleti vizsga
teoriprov
Tipo de examen
gyakorlati vizsga
uppkörning
Tipo de examen
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
cím
adressen
Datos que se podrían cambiar
név
namnet
Datos que se podrían cambiar
fénykép
bilden
Datos que se podrían cambiar
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Szeretném megújítani a jogosítványom
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
elveszett
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
ellopott
stulet
Problemas con el permiso de conducir
sérült
förstört
Problemas con el permiso de conducir
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Büntetlen előéletű vagyok.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge