Danés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir un formulario
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

What is your name?
Hvad hedder du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Where do you live?
Hvor bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
What is your address?
Hvad er din adresse?
Preguntar a alguien su dirección
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
Indicar tu estado civil
single
single
Estado civil
married
gift
Estado civil
separated
separeret
Estado civil
divorced
fraskilt
Estado civil
cohabiting
samlevende
Estado civil
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Estado civil
unmarried partners
ugifte partnere
Estado civil
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
widowed
enke
Estado civil
Do you have children?
Har du børn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Indicar que quieres empadronarte
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Indicar que quieres registrar tu domicilio
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostic tests
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dental treatments
Tandbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theory test
teoritest
Tipo de examen
driving test
køreprøve
Tipo de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
address
adressen
Datos que se podrían cambiar
name
navnet
Datos que se podrían cambiar
photo
billedet
Datos que se podrían cambiar
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
lost
mistet
Problemas con el permiso de conducir
stolen
stjålet
Problemas con el permiso de conducir
damaged
beskadiget
Problemas con el permiso de conducir
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Indicar que no tienes antecedentes penales
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge