Húngaro | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Where can I find the form for ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Pedir un formulario
When was your [document] issued?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Where was your [document] issued?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
When does your ID expire?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Could you help me fill out the form?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
What documents should I bring for __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Preguntar qué documentos hay que presentar
To apply for [document], you must provide at least_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
My [document] has been stolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
I am completing this application on behalf of _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
The information is confidential.
Az információ bizalmas.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Can you give me a receipt for this application?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

What is your name?
Hogy hívják?
Preguntar a alguien cómo se llama
Could you please tell me your place and date of birth?
Mikor és hol született?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Where do you live?
Hol lakik?
Preguntar a alguien dónde vive
What is your address?
Mi a címe?
Preguntar a alguien su dirección
What is your citizenship?
Mi az állampolgársága?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
When did you arrive in [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Could you please show me your ID?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

My marital status is ___________.
A családi állapotom ___________.
Indicar tu estado civil
single
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Estado civil
married
házas
Estado civil
separated
külön él a házastársától
Estado civil
divorced
elvált
Estado civil
cohabiting
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
in a civil union
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Estado civil
unmarried partners
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
in a domestic partnership
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
widowed
özvegy
Estado civil
Do you have children?
Vannak gyermekei?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Do you have dependents living with you?
Élnek önnel eltartottak?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
I would like to reunite with my family.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

I would like to register in the city.
Szeretnék regisztrálni.
Indicar que quieres empadronarte
What documents shall I bring?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Are there any registration fees?
Van regisztrációs díj?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
I am here for the domicile registration.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
I would like to apply for a good conduct certificate.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
I would like to apply for a residence permit.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

I would like to ask some questions about the health insurance.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Do I need private health insurance?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
What is covered by the health insurance?
Mit fedez a biztosítás?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hospital fees
Kórházi költségek
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialists' fees
Szakorvos
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostic tests
Diagnosztikai vizsgálatok
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Surgical procedures
Műtéti beavatkozás
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psychiatric treatment
Pszichiátriai kezelés
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Dental treatments
Fogorvosi kezelés
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Eye care treatment
Szemészeti kezelés
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Why are you requesting the entry visa?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Do I need a visa to visit [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
How can I extend my visa?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Why has my visa application been rejected?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Can I apply to become a permanent resident?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Do I have to change the license plate of my car?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
I would like to register my vehicle.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Is my driving licence valid here?
Érvényes itt a jogosítványom?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
I would like to apply for a provisional driving license.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to book my __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
theory test
elméleti vizsga
Tipo de examen
driving test
gyakorlati vizsga
Tipo de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
address
cím
Datos que se podrían cambiar
name
név
Datos que se podrían cambiar
photo
fénykép
Datos que se podrían cambiar
I would like to add higher categories to my driving license.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
I would like to renew my driving license.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
I would like to replace a ___________ driving license.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
lost
elveszett
Problemas con el permiso de conducir
stolen
ellopott
Problemas con el permiso de conducir
damaged
sérült
Problemas con el permiso de conducir
I would like to appeal my license suspension.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Where can I register for the [language] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
I have a clean criminal record.
Büntetlen előéletű vagyok.
Indicar que no tienes antecedentes penales
I have the required level of [language].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
What are the fees for citizenship application?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge