Rumano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pedir un formulario
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Când îți expiră ID-ul?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Può aiutarmi a compilare il modulo?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mi s-a furat [documentul].
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Le informazioni sono riservate.
Informația este confidențială.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Come si chiama?
Cum vă cheamă?
Preguntar a alguien cómo se llama
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Dove risiede?
Unde locuiți?
Preguntar a alguien dónde vive
Qual è il suo indirizzo?
Care este adresa dumneavoastră?
Preguntar a alguien su dirección
Qual è la sua cittadinanza?
Ce cetățenie aveți?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Quando è arrivato/a in [stato]?
Când ați ajuns în [țara]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Il mio stato civile è __________.
Starea mea civilă este ___________.
Indicar tu estado civil
celibe (m) / nubile (f)
Singur
Estado civil
coniugato/a
Căsătorit/ă
Estado civil
separato/a
separat/ă
Estado civil
divorziato/a
divorțat/ă
Estado civil
convivente
concobinaj
Estado civil
in un'unione civile
într-o uniune civilă
Estado civil
in una coppia non sposata
necăsătorit/ă
Estado civil
in un'unione di fatto
partener/ă de viață
Estado civil
vedovo/a
văduv/ă
Estado civil
Ha figli?
Aveți copii?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Ha familiari a carico?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Indicar que quieres empadronarte
Quali documenti devo portare?
Ce documente trebuie să aduc?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Există vreo taxă de înregistrare?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Preguntar por la cobertura del seguro
Spese ospedaliere
Taxe pentru spitalizare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Spese per la consultazione di uno specialista
Onorarii ale medicilor specialiști
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test diagnostici
Test de diagnosticare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Operazioni chirurgiche
Intervenții chirurgicale
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Trattamento psichiatrico
Tratament psihiatric
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Cure dentali
Tratamente dentare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Cure oculistiche
Tratamente oftalmologice
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
De ce solicitați o viză de intrare?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Cum îmi pot extinde viza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
La mia patente di guida è valida?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Vorrei prenotare l' __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
esame di teoria
testul teoretic
Tipo de examen
esame di guida
examenul practic
Tipo de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
l'indirizzo
Adresa
Datos que se podrían cambiar
il nome
nume
Datos que se podrían cambiar
la foto
fotografia
Datos que se podrían cambiar
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
smarrita
pierdut
Problemas con el permiso de conducir
rubata
furat
Problemas con el permiso de conducir
deteriorata
distrus
Problemas con el permiso de conducir
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Non ho precedenti penali.
Nu am antecedente penale.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Ho il livello richiesto di [lingua].
Am nivelul necesar de [limbă].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Partenerul meu este __________.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge