Finlandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
Mikä sinun nimesi on?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Missä sinä asut?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Minä olen _________.
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
naimaton
Estado civil
żonaty/zamężna
naimisissa
Estado civil
w separacji
asumuserossa
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
eronnut
Estado civil
w konkubinacie
avoliitossa
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
w związku partnerskim
parisuhteessa
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
avoliitossa
Estado civil
wdowiec/wdowa
leski
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Onko sinulla lapsia?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mitä vakuutus kattaa?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Sairaalakulut
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Erikoislääkärikustannukset
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Diagnostinen tutkimus
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiset toimenpiteet
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrinen hoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Hammashoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Silmähoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
teoriakokeen
Tipo de examen
egzamin praktyczny
inssiajon
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
osoitetta
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
nimeä
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
kuvaa
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
kadonneen
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
varastetun
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
vaurioituneen
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge