Inglés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
single
Estado civil
żonaty/zamężna
married
Estado civil
w separacji
separated
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
divorced
Estado civil
w konkubinacie
cohabiting
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Estado civil
w związku partnerskim
unmarried partners
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Estado civil
wdowiec/wdowa
widowed
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
theory test
Tipo de examen
egzamin praktyczny
driving test
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
address
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
name
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
photo
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge