Rumano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Când a fost emis [documentul]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Unde a fost emis [documentul]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Când îți expiră ID-ul?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Mi s-a furat [documentul].
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
Informația este confidențială.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
Cum vă cheamă?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Unde locuiți?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ce cetățenie aveți?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Când ați ajuns în [țara]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Starea mea civilă este ___________.
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
Singur
Estado civil
żonaty/zamężna
Căsătorit/ă
Estado civil
w separacji
separat/ă
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
divorțat/ă
Estado civil
w konkubinacie
concobinaj
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
într-o uniune civilă
Estado civil
w związku partnerskim
necăsătorit/ă
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
partener/ă de viață
Estado civil
wdowiec/wdowa
văduv/ă
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Aveți copii?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ce documente trebuie să aduc?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Există vreo taxă de înregistrare?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxe pentru spitalizare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Onorarii ale medicilor specialiști
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Test de diagnosticare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Intervenții chirurgicale
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Tratament psihiatric
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Tratamente dentare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Tratamente oftalmologice
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
De ce solicitați o viză de intrare?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Cum îmi pot extinde viza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
testul teoretic
Tipo de examen
egzamin praktyczny
examenul practic
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
Adresa
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
nume
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
fotografia
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
pierdut
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
furat
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
distrus
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nu am antecedente penale.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Am nivelul necesar de [limbă].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Partenerul meu este __________.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge