Turco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir un formulario
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] ne zaman verildi?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] nerede verildi?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mój [dokument] został skradziony.
[belge] belgem çalındı.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Składam podanie w imieniu _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Podane informacje są poufne.
Bu bilgi özeldir.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Jak się Pan/Pani nazywa?
Adınız nedir?
Preguntar a alguien cómo se llama
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Nerede yaşıyorsunuz?
Preguntar a alguien dónde vive
Jaki jest Pana/Pani adres?
İkamet adresiniz nedir?
Preguntar a alguien su dirección
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Medeni halim ___________.
Indicar tu estado civil
kawaler/panna
bekar
Estado civil
żonaty/zamężna
evli
Estado civil
w separacji
ayrılmış
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
boşanmış
Estado civil
w konkubinacie
birlikte yaşıyor
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
medeni birliktelik
Estado civil
w związku partnerskim
evlenmemiş çift
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
medeni ortaklık içinde
Estado civil
wdowiec/wdowa
dul
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Çocuğunuz var mı?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indicar que quieres empadronarte
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Preguntar por la cobertura del seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hastane masrafları
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Uzman doktor ücretleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Badania diagnostyczne
Tanı koyma testleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Zabiegi chirurgiczne
Cerrahi operasyonlar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie psychiatryczne
Psikiyatri tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie stomatologiczne
Diş tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Leczenie okulistyczne
Göz tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vize başvurum neden reddedildi?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
egzamin teoretyczny
teorik sınav
Tipo de examen
egzamin praktyczny
direksiyon sınavı
Tipo de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
adres
Datos que se podrían cambiar
nazwisko
ad
Datos que se podrían cambiar
zdjęcie
fotoğraf
Datos que se podrían cambiar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
zgubienie (prawa jazdy)
kayıp
Problemas con el permiso de conducir
kradzież (prawa jazdy)
çalınmış
Problemas con el permiso de conducir
zniszczenie (prawa jazdy)
hasarlı
Problemas con el permiso de conducir
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Sabıka kaydım yoktur.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge