Chino | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir un formulario
Când a fost emis [documentul]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Unde a fost emis [documentul]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Când îți expiră ID-ul?
请问您的身份证件何时过期?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
您能帮我填一下这个表格吗?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mi s-a furat [documentul].
我的【材料】被偷了。
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informația este confidențială.
这是机密信息。
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Cum vă cheamă?
你叫什么名字?
Preguntar a alguien cómo se llama
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Unde locuiți?
请问您住在哪里?
Preguntar a alguien dónde vive
Care este adresa dumneavoastră?
请问您的地址是什么?
Preguntar a alguien su dirección
Ce cetățenie aveți?
请问您的国籍是什么?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Când ați ajuns în [țara]?
请问您是何时到达【该国】的?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Starea mea civilă este ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Indicar tu estado civil
Singur
单身
Estado civil
Căsătorit/ă
已婚
Estado civil
separat/ă
分居
Estado civil
divorțat/ă
离异
Estado civil
concobinaj
同居
Estado civil
într-o uniune civilă
民事结婚
Estado civil
necăsătorit/ă
未婚伴侣
Estado civil
partener/ă de viață
同居伴侣关系
Estado civil
văduv/ă
鳏居
Estado civil
Aveți copii?
请问您有孩子吗?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
我想要和家人团聚。
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
我想要在这个城市登记入户。
Indicar que quieres empadronarte
Ce documente trebuie să aduc?
请问我应该带什么材料?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Există vreo taxă de înregistrare?
请问有注册费吗?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
我是来进行住址登记。
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
我想要申请居住证。
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
我想要问一下关于保险的问题。
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Am nevoie de asigurare medicală privată?
我需要私人的健康保险吗?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
请问该保险涵盖哪些方面?
Preguntar por la cobertura del seguro
Taxe pentru spitalizare
住院费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Onorarii ale medicilor specialiști
专家费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test de diagnosticare
诊疗费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Intervenții chirurgicale
外科手术
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratament psihiatric
精神治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente dentare
牙齿治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente oftalmologice
眼科治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

De ce solicitați o viză de intrare?
请问您为什么需要入境签证?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Cum îmi pot extinde viza?
我该如何续签我的签证?
Informarte de cómo ampliar tu visado
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
我想要登记我的车辆。
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Este permisul meu de conducere valid aici?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
我想要申请临时驾照。
Solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să mă înscriu la __________.
我想要预约__________。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
testul teoretic
理论考试
Tipo de examen
examenul practic
路考
Tipo de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
我想要改动驾照上的__________。
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
Adresa
地址
Datos que se podrían cambiar
nume
名字
Datos que se podrían cambiar
fotografia
照片
Datos que se podrían cambiar
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
我想要延长我的驾照。
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
pierdut
丢失
Problemas con el permiso de conducir
furat
被偷了
Problemas con el permiso de conducir
distrus
受损
Problemas con el permiso de conducir
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
我想要申请【国家】国籍。
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Nu am antecedente penale.
我没有犯罪记录。
Indicar que no tienes antecedentes penales
Am nivelul necesar de [limbă].
我的【语言】达到了等级要求。
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
公民身份申请的费用是哪些?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Partenerul meu este __________.
我的配偶是【国家】公民。
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge