Francés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pedir un formulario
Când a fost emis [documentul]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Où votre [document] a été délivré ?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Când îți expiră ID-ul?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mi s-a furat [documentul].
Mon/ma [document] a été volé(e).
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informația este confidențială.
Ces informations sont confidentielles.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Cum vă cheamă?
Comment vous appelez-vous ?
Preguntar a alguien cómo se llama
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Unde locuiți?
Où résidez-vous ?
Preguntar a alguien dónde vive
Care este adresa dumneavoastră?
Où habitez-vous ?
Preguntar a alguien su dirección
Ce cetățenie aveți?
Quelle est votre nationalité ?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Când ați ajuns în [țara]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Starea mea civilă este ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Indicar tu estado civil
Singur
célibataire
Estado civil
Căsătorit/ă
Marié(e)
Estado civil
separat/ă
Séparé(e)
Estado civil
divorțat/ă
Divorcé(e)
Estado civil
concobinaj
en concubinage
Estado civil
într-o uniune civilă
dans une union civile
Estado civil
necăsătorit/ă
en concubinage
Estado civil
partener/ă de viață
en partenariat domestique
Estado civil
văduv/ă
veuf/veuve
Estado civil
Aveți copii?
Vous avez des enfants ?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vous avez des personnes à charge ?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Je voudrais réunir ma famille.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Indicar que quieres empadronarte
Ce documente trebuie să aduc?
Quels documents dois-je apporter ?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Există vreo taxă de înregistrare?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Preguntar por la cobertura del seguro
Taxe pentru spitalizare
Frais hospitaliers
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Onorarii ale medicilor specialiști
Frais de consultation d'un spécialiste
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test de diagnosticare
Tests diagnostiques
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Intervenții chirurgicale
Opérations chirurgicales
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratament psihiatric
Traitement psychiatrique
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente dentare
Soins dentaires
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente oftalmologice
Soins oculaires
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

De ce solicitați o viză de intrare?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Cum îmi pot extinde viza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Informarte de cómo ampliar tu visado
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
testul teoretic
le code
Tipo de examen
examenul practic
la conduite
Tipo de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
Adresa
mon adresse
Datos que se podrían cambiar
nume
mon nom
Datos que se podrían cambiar
fotografia
ma photo
Datos que se podrían cambiar
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
pierdut
perdu
Problemas con el permiso de conducir
furat
volé
Problemas con el permiso de conducir
distrus
abîmé
Problemas con el permiso de conducir
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Nu am antecedente penale.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Indicar que no tienes antecedentes penales
Am nivelul necesar de [limbă].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Partenerul meu este __________.
Mon conjoint est [nationalité].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge