Holandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir un formulario
Când a fost emis [documentul]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Când îți expiră ID-ul?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mi s-a furat [documentul].
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informația este confidențială.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Cum vă cheamă?
Wat is uw naam?
Preguntar a alguien cómo se llama
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Unde locuiți?
Waar woont u?
Preguntar a alguien dónde vive
Care este adresa dumneavoastră?
Wat is uw adres?
Preguntar a alguien su dirección
Ce cetățenie aveți?
Wat is uw nationaliteit?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Când ați ajuns în [țara]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Starea mea civilă este ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indicar tu estado civil
Singur
alleenstaand
Estado civil
Căsătorit/ă
gehuwd
Estado civil
separat/ă
uit elkaar
Estado civil
divorțat/ă
gescheiden
Estado civil
concobinaj
samenwonend
Estado civil
într-o uniune civilă
geregistreerd partnerschap
Estado civil
necăsătorit/ă
ongetrouwde partners
Estado civil
partener/ă de viață
in een relatie
Estado civil
văduv/ă
verweduwd
Estado civil
Aveți copii?
Heeft u kinderen?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indicar que quieres empadronarte
Ce documente trebuie să aduc?
Welke documenten moet ik meenemen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Există vreo taxă de înregistrare?
Zijn er registratiekosten?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Preguntar por la cobertura del seguro
Taxe pentru spitalizare
Ziekenhuiskosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Onorarii ale medicilor specialiști
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test de diagnosticare
Diagnostische toets
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Intervenții chirurgicale
Chirurgische ingrepen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratament psihiatric
Psychiatrische behandeling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente dentare
Tandheelkundige behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente oftalmologice
Oogzorg behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

De ce solicitați o viză de intrare?
Waarom vraagt u een visum aan?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Cum îmi pot extinde viza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Informarte de cómo ampliar tu visado
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
testul teoretic
theoretische test
Tipo de examen
examenul practic
rijexamen
Tipo de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
Adresa
mijn adres
Datos que se podrían cambiar
nume
mijn naam
Datos que se podrían cambiar
fotografia
mijn foto
Datos que se podrían cambiar
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
pierdut
verloren
Problemas con el permiso de conducir
furat
gestolen
Problemas con el permiso de conducir
distrus
beschadigd
Problemas con el permiso de conducir
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Nu am antecedente penale.
Ik heb een blanco strafblad.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Am nivelul necesar de [limbă].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Partenerul meu este __________.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge