Polaco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir un formulario
Când a fost emis [documentul]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Când îți expiră ID-ul?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mi s-a furat [documentul].
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informația este confidențială.
Podane informacje są poufne.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Cum vă cheamă?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Preguntar a alguien cómo se llama
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Unde locuiți?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Preguntar a alguien dónde vive
Care este adresa dumneavoastră?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Preguntar a alguien su dirección
Ce cetățenie aveți?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Când ați ajuns în [țara]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Starea mea civilă este ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Indicar tu estado civil
Singur
kawaler/panna
Estado civil
Căsătorit/ă
żonaty/zamężna
Estado civil
separat/ă
w separacji
Estado civil
divorțat/ă
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
concobinaj
w konkubinacie
Estado civil
într-o uniune civilă
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
necăsătorit/ă
w związku partnerskim
Estado civil
partener/ă de viață
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
văduv/ă
wdowiec/wdowa
Estado civil
Aveți copii?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indicar que quieres empadronarte
Ce documente trebuie să aduc?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Există vreo taxă de înregistrare?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar por la cobertura del seguro
Taxe pentru spitalizare
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Onorarii ale medicilor specialiști
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test de diagnosticare
Badania diagnostyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Intervenții chirurgicale
Zabiegi chirurgiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratament psihiatric
Leczenie psychiatryczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente dentare
Leczenie stomatologiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente oftalmologice
Leczenie okulistyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

De ce solicitați o viză de intrare?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Cum îmi pot extinde viza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Informarte de cómo ampliar tu visado
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
testul teoretic
egzamin teoretyczny
Tipo de examen
examenul practic
egzamin praktyczny
Tipo de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
Adresa
adres
Datos que se podrían cambiar
nume
nazwisko
Datos que se podrían cambiar
fotografia
zdjęcie
Datos que se podrían cambiar
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
pierdut
zgubienie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
furat
kradzież (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
distrus
zniszczenie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Nu am antecedente penale.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Am nivelul necesar de [limbă].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Partenerul meu este __________.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge